Vergoedingen & tarieven

De kosten zijn onder de basisverzekering bij een gecontracteerde diëtiste altijd gemiddeld €65,- per uur, onder de aanvullende verzekering (gewichtsconsulente) komt daar 21% btw bij. (Tarieven kunnen iets verschillen per verzekering)

Bij losse consulten zijn de kosten:

  • Een intakegesprek duurt 75- 90 minuten inclusief uitwerktijd
  • Eerste vervolgconsult 45 minuten inclusief 15 min uitwerktijd voor het dieetvoorschrift of het doornemen van de voeding.
  • Vervolgconsulten zijn 30 minuten inclusief 10 min uitwerktijd voor het dieetvoorschrift of het doornemen van de voeding.

Dieetfit heeft contracten als diëtist met alle zorgverzekeraars behalve met Aevitae, Caresc, Promovendum, National academic en Besured. U kunt echter bij deze verzekeraars zelf uw factuur indienen die dan meestal voor 70-80 % wordt vergoed.

Vergoeding is mogelijk via 4 verschillende routes, daarbij gelden verschillende voorwaarden die per situatie en dus per persoon kunnen verschillen. Uiteraard kijken we altijd met u via welke weg u mogelijk vergoeding kunt krijgen en bespreken we dit voor u start met een traject.

Uw verzekering biedt 3 mogelijkheden:

1. De basisverzekering diëtiste geeft altijd recht op 180 minuten individuele dieetadvisering maar telt mee voor uw eigen risico (kinderen of mensen met een gemeentepolis hebben geen eigen risico).
Dieetfit heeft contracten met vrijwel alle verzekeraars en u heeft geen verwijzing nodig.
Soms biedt uw aanvullende polis extra vergoedingen voor de diëtiste.

2. GLI Gecombineerde Leefstijl Interventie CooL, dit kan vergoeding bieden (zonder het eigen risico aan te spreken). Dit traject duurt 2 jaar en vindt plaats in groepsbijeenkomsten en daarnaast individuele bijeenkomsten. Dit zal in het najaar 2020 starten. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts, bespreek of u hiervoor in aanmerking komt.

3. In de aanvullende polis kan een vergoeding voor gewichtsconsulente opgenomen zijn, dan krijgt u uw factuur vergoed, dit gaat niet ten koste van uw eigen risico en u heeft geen verwijzing nodig.

Via uw praktijkondersteuner:

4. Komt u via uw praktijkondersteuner omdat u medicatie gebruikt voor hoge bloeddruk, hoog cholesterol of omdat uw verstoorde bloedglucose waardes heeft zoals Diabetes type 2? Dan kunt een verwijzing krijgen via de ketenzorg. U krijgt dan alles vergoed.